Empress Zenobia: Palmyra's Rebel Queen
Palmyra and Its Empire: Zenobia's Revolt against Rome