Tony Ac Aloma
Beth Sydd O'I Le?
Caffi Gaerwen
Hita Mono Fi
Diolch I Ti
Mae'N Ddiwrnod Braf
Ddoi Di'M Yn Ol I Gymru?
Mae Gen I Gariad
Biti Na Faswn I
Trawsfynydd
Wedi Colli Rhywbeth Sy'N Annwyl
Tony Ac Aloma (Medli - Diolch I Ti/Rhywbeth Bach I'W Ddweud)